Trang sức thịnh hành
BTS NHẪN NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC26
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nhẫn (trái): 0,7 chỉ
Nhẫn (giữa): 0,5 chỉ
Nhẫn (phải): 0,6 chỉ