Trang sức thịnh hành
BTS MẶT DÂY NỮ VÀNG MÀU (14K)
Mã sản phẩm: EC15
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây (trên): 1,6 chỉ
Mặt dây (dưới): 1,5 chỉ