1800 585899   Chat Zalo  Chat với Fanpage
Trang sức nhập ngoại
Nhẫn nữ vàng 18k
Mã sản phẩm: N200704369
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 0.558 chỉ
Giá bán: 3,000,000VNĐ
Giá thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng vàng hoặc trọng lượng đá. Vui lòng gọi: Tư vấn trang sức: 1800 58 58 99. Tư vấn Vàng Rồng Thăng Long: 1800 6899.