Trang sức nhập ngoại
MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU
Mã sản phẩm: MD592_NN30
Loại sản phẩm: Mặt dây nam
Tên đá: Cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 5 chỉ
Giá bán: 21,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)

MẶT DÂY NAM VÀNG TRẮNG (MD621_NN32)

15,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD593_NN30)

15,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG TRẮNG (MD554_NN28)

21,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD516_NN26)

12,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD515_NN26)

15,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD511_NN26)

43,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD505_NN26)

12,050,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD432_NN22)

15,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD431_NN22)

19,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG TRẮNG (MD430_NN22)

21,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG TRẮNG (MD428_NN22)

23,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG TRẮNG (MD427_NN22)

12,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG TRẮNG (MD426_NN22)

17,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD421_NN22)

28,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)


MẶT DÂY NAM VÀNG MÀU (MD420_NN21)

23,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/05/2019 04:23)