Trang sức nhập ngoại
Mặt dây
Mã sản phẩm: MD 229_NN12
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: Vàng 2 màu
Giá bán: Liên hệ