Trang sức nhập ngoại
Mặt dây
Mã sản phẩm: MD 221_NN12
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ

HOA TAI VÀNG 18K (HT 356 NN18)

3,530,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 321 NN17)

3,350,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 304 NN16)

2,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 311 NN16)

1,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 257 NN13)

600,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 256 NN13)

645,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 253 NN13)

3,440,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 217 NN11)

2,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 156 NN8)

2,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 148 NN8)

1,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 143 NN8)

2,150,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 097 NN5)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 094 NN5)

3,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 089 NN5)

2,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)


HOA TAI VÀNG 18K (HT 088 NN5)

2,150,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:36)