Trang sức nhập ngoại
Mặt dây
Mã sản phẩm: MD 211_NN11
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ