Trang sức nhập ngoại
Mặt dây
Mã sản phẩm: MD 200_NN10
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ