Trang sức nhập ngoại
Mặt dây
Mã sản phẩm: MD 200_NN10
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ

MẶT DÂY VÀNG Ý (MD609_NN31)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD600_NN30)

8,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD599_NN30)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6837)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6833)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6828)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6817)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6814)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6810)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6808)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6802)

7,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6796)

7,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6792)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6787)

6,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6782)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/03/2016 12:20)