Trang sức nhập ngoại
LẮC TAY NAM VÀNG TRẮNG (18K)
Mã sản phẩm: LN01
Loại sản phẩm: Lắc tay nam
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 13,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ