Trang sức nhập ngoại
LẮC TAY NAM VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: LN05
Loại sản phẩm: Lắc tay nam
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 13,167 chỉ
Giá bán: Liên hệ