1800 585899   Chat Zalo  Chat với Fanpage
Trang sức nhập ngoại
Hoa tai vàng 18k
Mã sản phẩm: H200706369
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 0.77 chỉ
Giá bán: 4,100,000VNĐ
Giá thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng vàng hoặc trọng lượng đá. Vui lòng gọi: Tư vấn trang sức: 1800 58 58 99. Tư vấn Vàng Rồng Thăng Long: 1800 6899.