1800 585899   Chat Zalo  Chat với Fanpage
Trang sức nhập ngoại
Dây chuyền vàng 18k
Mã sản phẩm: D200731124
Loại sản phẩm: Dây chuyền nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 4.222 chỉ
Giá bán: 24,065,000VNĐ
Giá thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng vàng hoặc trọng lượng đá. Vui lòng gọi: Tư vấn trang sức: 1800 58 58 99. Tư vấn Vàng Rồng Thăng Long: 1800 6899.