Trang sức ngọc trai
HOA TAI GẮN NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: UP21
Loại sản phẩm: Ngọc trai
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 0,8 - 1 chỉ
Giá bán: Liên hệ