Trang sức ngọc cẩm thạch
VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH BỌC VÀNG
Mã sản phẩm: VN13
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 2,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ