Trang sức ngọc cẩm thạch
VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN18
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Ngọc cẩm thạch
Giá bán: Liên hệ