Trang sức ngọc cẩm thạch
VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN23
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ