Trang sức ngọc cẩm thạch
NHẪN NỮ NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN11
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ