Trang sức ngọc cẩm thạch
NHẪN NỮ NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN12
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ