Trang sức ngọc cẩm thạch
NHẪN NAM NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN08
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ