Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY VÀNG TRẮNG 18K GẮN NGỌC CẨM THẠCH (HT 003_PTCT1)
Mã sản phẩm: HT 003_PTCT1
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ