Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY VÀNG TRẮNG 18K GẮN NGỌC CẨM THẠCH (HT 001_PTCT1)
Mã sản phẩm: HT 001_PTCT1
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ