Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY VÀNG MÀU 18K GẮN NGỌC CẨM THẠCH (MDNCT12)
Mã sản phẩm: MDNCT12
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ