Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY VÀNG MÀU 18K GẮN NGỌC CẨM THẠCH (HT 053_CCCT3)
Mã sản phẩm: HT 053_CCCT3
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ