Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN26
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 2,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ