Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN25
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ