Trang sức ngọc cẩm thạch
HOA TAI NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN03
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,4 chỉ
Giá bán: Liên hệ