Trang sức ngọc cẩm thạch
DÂY CHUYỀN LIỀN MẶT NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN27
Loại sản phẩm: Dây chuyền nữ
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 4,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ