Trang sức ngọc cẩm thạch
CHUỖI NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: VN06
Loại sản phẩm: Chuỗi
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Ngọc cẩm thạch
Giá bán: Liên hệ