Trang Sức Nam
NHÂN NAM GẮN ĐÁ PERIDOT
Mã sản phẩm: NNa 004_PT1
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: PERIDOT
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Trọng lượng: 2,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ