Trang Sức Nam
NHÂN NAM GẮN ĐÁ EMERALD
Mã sản phẩm: NNa 151_MN8
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: EMERALD
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,3 CHỈ
Giá bán: Liên hệ