Trang Sức Nam
MẶT DÂY 18K GẮN SAPPHIRE
Mã sản phẩm: MD_6496
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: SAPPHIRE
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,6 CHỈ
Giá bán: Liên hệ