Trang Sức Nam
LẮC TAY 18K GẮN SAPPHIRE
Mã sản phẩm: LT_6439
Loại sản phẩm: Lắc tay nam
Tên đá: SAPPHIRE
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 7,5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ