Trang Sức Nam
DÂY CHUYỀN NAM VÀNG 2 MÀU (18k)
Mã sản phẩm: FB TS HE 82
Loại sản phẩm: Dây chuyền nam
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 4,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ