Trang Sức Nam
DÂY CHUYỀN NAM VÀNG 2 MÀU (18k)
Mã sản phẩm: FB TS HE 81
Loại sản phẩm: Dây chuyền nam
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 5,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ