Trang sức kim cương
Ổ Hoa Tai Kim Cương
Mã sản phẩm: HT 050_CCKC3
Loại sản phẩm: Hoa tai
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 0,902 Chỉ
Giá bán: Liên hệ

MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0349)

54,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0341)

42,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0332)

25,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0020)

14,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0005)

32,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0439)

28,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0431)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0424)

9,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0417)

17,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0414)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0407)

27,100,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0398)

27,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0395)

29,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)


MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K) (DSC_0384)

30,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 20/02/2017 11:23)