Trang sức kim cương
BTS NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG KIM CƯƠNG (18K)
Mã sản phẩm: 002
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Kim cương
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nhẫn (trái): 2,3 chỉ
Nhẫn (phải): 1,7 chỉ