Trang sức kim cương
BTS KIM CƯƠNG VÀNG TRẮNG (18K)
Mã sản phẩm: D03
Loại sản phẩm: Bộ
Tên đá: Kim cương
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Hoa tai: 0,8 - 1,4 chỉ
Mặt dây : 0,6 - 1,5 chỉ
Nhẫn nữ: 1,6 - 1,9 chỉ