Trang sức đá qúy
VÒNG TAY VÀNG TRẮNG GẮN AMETHYST
Mã sản phẩm: VT 212_PT27
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: AMETHYST
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 58.5%
Trọng lượng: 3,5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ

HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 040 CCE2)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 039 CCE2)

12,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 038 CCE2)

88,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 037 CCE2)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 033 CCE2)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 032 CCE2)

12,530,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 030 CCE2)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 029 CCE2)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD HT 028 CCE2 (HT 028 CCE2)

13,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 027 CCE2)

10,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 022 CCE2)

136,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 021 CCE2)

17,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 020 CCE1)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 019 CCE1)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 017 CCE1)

11,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:04)