Trang sức đá qúy
VÒNG CỔ GẮN MẶT ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: K 030_CCR8
Loại sản phẩm: Dây chuyền nữ
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1.7 chỉ
Giá bán: Liên hệ