Trang sức đá qúy
VÒNG CỔ GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: DC 008_CCR2
Loại sản phẩm: Dây chuyền nữ
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 4,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ