Trang sức đá qúy
NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ SAPPHIRE
Mã sản phẩm: H05
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: SAPPHIRE
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 3,6 chỉ
Giá bán: Liên hệ