Trang sức đá qúy
NHẪN NAM VÀNG TRẮNG GẮN ĐÁ EMERALD
Mã sản phẩm: H06
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: EMERALD
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 4,542
Giá bán: Liên hệ