Trang sức đá qúy
NHẪN NAM VÀNG MÀU GẮN ĐÁ SAPPHIRE
Mã sản phẩm: H07
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: SAPPHIRE
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Trọng lượng: 2,891 chỉ
Giá bán: Liên hệ