Trang sức đá qúy
NHẪN NAM VÀNG MÀU GẮN ĐÁ RUBY (18K)
Mã sản phẩm: NNa 208_CCR11
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ

HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 040 CCE2)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 039 CCE2)

12,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 038 CCE2)

88,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 037 CCE2)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 033 CCE2)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 032 CCE2)

12,530,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 030 CCE2)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 029 CCE2)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD HT 028 CCE2 (HT 028 CCE2)

13,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 027 CCE2)

10,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 022 CCE2)

136,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 021 CCE2)

17,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 020 CCE1)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 019 CCE1)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 017 CCE1)

11,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/09/2018 10:14)