Trang sức đá qúy
NHẪN NAM VÀNG MÀU GẮN ĐÁ GARNET
Mã sản phẩm: H01
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: GARNET
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Trọng lượng: 3,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ