Trang sức đá qúy
NHẪN NAM VÀNG MÀU GẮN ĐÁ EMERALD
Mã sản phẩm: H02
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: EMERALD
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 4,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ