Trang sức đá qúy
NHẪN NAM GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: NNa 122_CCR7
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ