Trang sức đá qúy
NHẪN NAM GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: NNa 093_CCR5
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ