Trang sức đá qúy
MẶT DÂY GẮN RUBY
Mã sản phẩm: MD 405_CCR21
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 4,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ