Trang sức đá qúy
MẶT DÂY GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: MD 387_CCR20
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 4,1 chỉ
Giá bán: Liên hệ